Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 Adatvédelem a DMS One Zrt.-nél

A DMS One Zrt. a honlap tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a DMS One Zrt. www.workflowrendszer.hu weboldalára érvényes. A DMS One Zrt. a személyes adatokat kizárólag a törvényes előírások keretén belül dolgozza fel.

Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ezek elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma. Ezzel szemben anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a visszakövetkeztetést egy bizonyos személyre.

Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolatfelvételi folyamatunkat (kapcsolatfelvétel, demókérés stb.), nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, cégnév, e-mail cím, telefonszám csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét valamely online szolgáltatásunk (kapcsolatfelvétel, demókérés stb.) közben. Öntől csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Adatai tehát elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.

A DMS One Zrt. megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. A DMS One Zrt. nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a DMS One Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

„Cookie”-k (sütik) használata, Google Analytics, Adwords és Remarketing adatvédelmi nyilatkozat

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Adwords, Analytics (webanalitikai) és Remarketing szolgáltatást használja. A Google Analytics/Adwords úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Az IP-címet a Google az utolsó három számjegyre rövidíti, így az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az „US Safe Harbor” egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Safe Harbor” programjában. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Harmadik fél, beleértve a Google vállalatot is, arra használja az eltárolt sütiket, hogy az adott felhasználó adott webhely-látogatásának alapján hirdetéseket kapcsoljon be. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor visszavonható a jövőbeli látogatásokra vonatkozóan. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, vagy a már tárolt sütiket bármikor törölheti. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Weboldalunkat sütik nélkül is használhatja, viszont lehetséges, hogy egyes funkciók működése részben korlátozott. Ezért javasoljuk, hogy a böngészőben ne hatástalanítsa a sütik alkalmazását.

Az egyes sütik (cookies) leírásáról az alábbi linken tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütik (cookies) letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán:

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

 

A sütikről (cookie) további információkat itt talál: Süti (cookie) Szabályzat

Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra, illetve a látogató termékeink és szolgáltatásaink tájékozódása céljából díjmentesen jogosult használni a honlap szolgáltatásait. Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára.

Go to top